Žádosti o místo - Osobní údaje uvedl sám žadatel - neověřeno!

Jméno profese Zaměření Datum vložení
Mgr. Vlastimil Botek učitel 1. stupeň ZŠ, Tělesná výchova - zeměpis pro ZŠ a SŠ, Speciální pedagogika 28.03.2017
Edita Harásková Učitelka 2. stupně ZŠ občanská výchova - zeměpis 24.03.2017
Petra Soušková Učitelka MŠ a vychovatelka ZŠ Učitelka MŠ a vychovatelka ZŠ 21.03.2017
Jitka Mildová učitelka MŠ učitelství pro MŠ 20.03.2017
Hana Štrofová Učitelství pro střední školy biologie-geologie-ekologie 17.03.2017
How to Successfully Find and Utilize a Transcription Service EP 17.03.2017
german technical translation ZV 16.03.2017
Mgr. Dana Veselá učitelka VV, speciální pedagog VV pro ZŠ, SŠ, ZUŠ, SUŠ, praktické školy, stacionáře 14.03.2017
Mgr. Bc. Roman Komínek Učitel pro SŠ a ZŠ Biologie, Základy společenský věd, Dějiny umění 19.02.2017
Mgr. Veronika Faturová učitelka mateřské školy předškolní a mimoškolní pedadogoika, sociální práce 12.02.2017
Mgr. Vendula Havlenová učitelka učitelství 2. stupně - chemie, výchova ke zdraví, přírodopis 08.02.2017
Mgr.Václava Pitronová asistent pedagoga, učitelka asistent pedagoga, AJ v MŠ, AJ na 1.st.ZŠ,výtvarná činnost 13.12.2016
Mgr. Petra Bělková učitelka MŠ, vychovatelka ŠD učitelka MŠ, vchovatelka ŠD 30.11.2016
Mgr. Andrea Luterová učitelka biologie a matematiky učitelství matematiky a biologie pro střední školy 16.11.2016
Bc. Petra Mrkvicová vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga, účetní, asistentka ředitele 11.10.2016

Stránky