Hana Pokorná

Profese: 
Učitelka, výchovná poradkyně
Vzdělání: 
FF UK Praha, doplňující pedagogické vzdělání
Zaměření: 
ZSV, OV, Dějepis, Etická výchova
možný nástup: 
Úterý, 20. Říjen 2020
kontakt: 
pokornah14@email.cz
poznámka: 
Další možný nástup od srpna 2021