Konkurní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slatinky

Více informací o konkurzu naleznete v příloze.