Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Více informací naleznete v příloze.