Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Karla Čapka Jeseník