tipy, odkazy

Zajímavé odkazy

Rejstřík škol - http://rejskol.msmt.cz/.  Zde je dostupný celkový přehled o škole a jejich místech

Adresář škol a školských zařízení - http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp

Pro zadávání dat výkazů a šetření dané škole a jejich kontrole a předávání správním úřadem ke zpracování ÚIV je na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ - Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy