Informace

Zápisy do ZŠ

Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2016/2017

se v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

koná v pátek 5. února 2016 od 12:00 – 18:00 hodin

Prázdniny 2015 - 2016

Organizace školního roku 2015/2016  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích.

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Zajímavé odkazy

Rejstřík škol - http://rejskol.msmt.cz/.  Zde je dostupný celkový přehled o škole a jejich místech

Adresář škol a školských zařízení - http://stistko.uiv.cz/registr/vybskolrn.asp

Pro zadávání dat výkazů a šetření dané škole a jejich kontrole a předávání správním úřadem ke zpracování ÚIV je na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ - Tento přístup je zabezpečen pro příslušné správní úřady a dané školy

Stránky